Skip to main content
Begeleiding

Kinderen

Timbre en Ritme richt zich voornamelijk op kinderen en jongeren. Samen gaan we op zoek naar waar specifieke talenten, blokkades en uitdagingen liggen. Vervolgens gaan we daar op een ervaringsgerichte manier mee aan de slag. Niet urenlang kletsen over, maar juist door te voelen en te ervaren geeft dat (nieuwe) inzichten en gaan we de diepte in om van binnenuit in beweging te komen. Met als uiteindelijk doel om (weer) lekker in je vel te zitten en je talenten te kunnen benutten en/of te ontwikkelen.

Bij Timbre en Ritme wordt er niet alleen naar het kind gekeken, maar staat ook de driehoek tussen kind – ouders – school centraal. Deze drie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en met elkaar verweven. Bij elke hulpvraag zal bekeken worden wat er nodig is om in beweging te kunnen komen. Gesprekken met ouders en/of school zullen dan ook onderdeel uitmaken van de begeleiding.

Volwassenen

Tegenwoordig is er meer aandacht voor hoogbegaafde kinderen dan vroeger het geval was. Thema’s als faalangst, perfectionisme, mindset, onderpresteren en een laag zelfbeeld kunnen nog altijd een rol spelen bij volwassenen. Als (hoog)begaafde volwassene kunt u dan ook terecht bij Timbre en Ritme. Samen gaan we onderzoeken waar knelpunten, uitdagingen en talenten liggen. De begeleiding heeft als doel om jezelf te leren kennen, te kunnen omarmen en te accepteren, zodat ook uw talent optimaal tot bloei kan komen.

Scholen

Ook scholen kunnen terecht bij Timbre en Ritme. Zowel voor begeleiding van individuele vragen van (hoog)begaafde leerlingen, als ook voor begeleiding in kleine (peer) groepjes.

Timbre en Ritme heeft een lessenreeks ontworpen waarbij er d.m.v. muziek gewerkt wordt aan executieve functies, motivatie, faalangst/perfectionisme en leren leren. De lessenreeks wordt met succes en veel plezier gegeven op basisscholen en binnen het voortgezet onderwijs.

Scholen kunnen ook contact opnemen met Timbre en Ritme voor het ontwikkelen van beleid rondom hoogbegaafde leerlingen. We denken graag met u mee!

Advies

Soms zijn er momenten waarop je het even niet meer weet. Vragen over hoe je thuis, in de opvoeding of op school met een hoogbegaafd kind om moet gaan, is extra uitdaging nodig of vragen over of er nu wel of niet sprake is van hoogbegaafdheid kunnen een rol spelen. Ook met dit soort kortdurende vragen kunt u contact opnemen met Timbre en Ritme. We bieden u een luisterend oor, denken met u mee en kunnen u adviseren over welke stappen u verder zou kunnen zetten. Soms kan dit al voldoende zijn om weer verder te kunnen. Schroom dan ook niet om contact op te nemen.

Muziek

Hoogbegaafden zijn door hun goede cognitieve, rationele en analyserend vermogen geneigd om over de leerkuil heen te stappen. Door muziek als middel in te zetten wordt er een situatie gecreëerd waarbij je niet om de leerkuil heen kan. Je kunt namelijk geen instrument goed bespelen zonder vooraf te leren hoe het moet. Daarnaast is het maken van muziek een fysieke bezigheid. Met alleen cognitief redeneren en analyseren kom je er niet. Spieren hebben nu eenmaal oefening nodig. Door het maken van muziek wordt het heel inzichtelijk waar knelpunten liggen op het gebied van ontwijkstrategieën, faalangst, perfectionisme, mindset, executieve functies e.d. Hieruit ontstaan de mooiste gesprekken en (nieuwe) inzichten, waarbij Timbre en Ritme ook de vertaling maakt naar het dagelijks leven. Vervolgens kunnen we gaan oefenen met het inzetten van andere en/of nieuwe vaardigheden.

Enkele voorbeelden uit de praktijk waarbij muziek een bijdrage aan heeft geleverd:

  • Muziek maken versterkt executieve functies
  • Muziek maken biedt ruimte om te oefenen met fouten maken
  • Muziek maken vergroot je zelfvertrouwen
  • Muziek maken geeft inzicht in je gedrag en handelen (denk bijv. aan mindset, faalangst en perfectionisme)
  • Muziek brengt je dichter bij je emoties
  • Muziek maken biedt uitdaging op verschillende vlakken, waaronder psychomotorisch, intellectueel, emotioneel, verbeelding en sensitief. (Voor de kenners onder ons, de overexcitabilities van Dabrowski zijn in deze methode opgenomen.)

Ervaring met het maken van muziek is niet nodig. Ook het al kunnen bespelen van een muziekinstrument is geen enkel probleem. Timbre en Ritme maakt de oefeningen altijd op maat en het niveau wordt aangepast aan wat het kind al kan en wat hij/zij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Er zal altijd gezocht worden naar oefeningen binnen de zone van naaste ontwikkeling. Ook zijn er verschillende muziekinstrumenten in de praktijk aanwezig. Als je al piano kan spelen, wil dat niet zeggen dat je ook kan drummen.  

Begeleiding