Skip to main content
Over Annette

Wie ben ik

Mijn naam is Annette van der Mooren (1980). Na de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening ben ik 12,5 jaar werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg. Toen ik via mijn kinderen in aanraking kwam met het onderwerp hoogbegaafdheid heb ik me vele malen verbaasd en verwonderd over de vooroordelen en het moeizame proces voor het vinden van de juiste hulpverlening/ondersteuning. Dit moet toch anders kunnen?! Ieder kind heeft toch het recht om tot bloei te komen, ongeacht aan welke kant je je van de IQ-curve zit?

Deze verbazing en verwondering is de drijvende kracht geweest om zelf een praktijk op te richten om zo een bijdrage te kunnen leveren aan ondersteuning voor (hoog)begaafden, zodat hun talenten tot bloei kunnen komen. Om hier meer in te kunnen betekenen heb ik de opleiding zelfstandig talentbegeleider bij Novilo gevolgd.

Muziek is al van jongs af aan mijn passie. Op 6-jarige leeftijd ben ik begonnen met de toen nog verplichte algemene muzikale vorming op blokfluit. Vervolgens zijn ook de bugel, cornet/trompet en de hoorn voorbij gekomen. Een paar jaar geleden ben ik mijn eigen overtuiging aangaan en heb ik drumles genomen. Alle vier de ledematen onafhankelijk van elkaar kunnen laten functioneren zou voor mij onmogelijk zijn. Hier heb ik zelf ook mogen ondervinden hoe mijn overtuigingen, mindset, frustratietolerantie en perfectionisme in de weg zaten. Inmiddels geniet ik volop van het drummen en ben ik ook gestart met piano spelen.

Vissie en missie

Mijn visie is dat je mag zijn wie je bent. Zet je talenten in om je uitdagingen aan te gaan. Kom erachter wat je uitdagingen en talenten zijn om te kunnen werken aan zelfacceptatie, zelfvertrouwen en het aanleren van vaardigheden. Goed in je vel zitten, gelukkig zijn met wie je bent en jouw talent inzetten waar je het beste tot je recht komt: dat is wat we samen realiseren.

Ik zie het als mijn missie om hoogbegaafde kinderen en jongeren vaardigheden aan te leren, zodat zij in staat zijn om zelfstandig uitdagingen aan te gaan, waardoor zij zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien en daarmee hun plek in de samenleving weten te vinden. 

Ervaringen

Lotte, moeder van een 8-jarige dochter:

 “Annette heeft ons erg geholpen met haar tips en adviezen. Wij begrijpen onze dochter nu beter en hebben door Annette ingezien dat de uitdagingen voortkomen uit haar talenten. Die uitdagingen gaan we nu samen aan en proberen we om te zetten in kansen. Het geeft zo'n fijn gevoel dat we nu genieten van haar talent, dank je wel Annette!”

Drs. A. Vermeulen, Conrector Sint-Oelbertgymnasium, Oosterhout:

 “Op het Sint-Oelbertgymnasium heeft Annette in het schooljaar 2020-2021 een zestal leerlingen uit de Voorsprongklas de training executieve vaardigheden met muziek gegeven. De hoogbegaafde leerlingen uit de voorsprongklas hebben in de cursus o.a. geleerd wat executieve functies zijn en op welk moment je ze kunt inzetten. Alle deelnemende leerlingen hebben groei laten zien op het terrein van executieve functies. Ook het creatieve aspect van muziek maken heeft aandacht gekregen. 

De evaluatie onder ouders, deelnemende leerlingen en betrokken begeleiders was overwegend positief. Dit heeft ertoe geleid dat we ook in het schooljaar 2021-2022 gebruik gaan maken van de diensten van Annette. 

Dick Verwij, Novilo:

 “Annette heeft een oog voor waar de groeikansen liggen. Ze verbindt heel sterk haar inhoudelijke kennis aan ervaringsgerichte begeleiding en komt zo tegemoet aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen. Haar aanbod onderscheidt zich door zowel de cognitieve, als de sociaal-emotionele behoeften van de leerlingen/cliënten centraal te stellen. Onder haar hoede ben je verzekerd van het feit dat leerlingen/cliënten een stap verder kunnen maken in hun ontwikkeling.

Over Annette